शेतकर्याला आधुनिक शेतीचे तंत्रज्ञान अवगत करून सुखी करण्याचे प्रयत्न – कुलगुरू डॉ. संजय सावंत