रोह्यात नाविन्यपूर्ण मत्स्यसंवर्धन तंत्रज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न